Sklep Montessori
piąta wielka lekcja Montessori film

Piąta Wielka Lekcja Montessori – Historia Liczb

80.00 

Opis

Piąta Wielka Lekcja Montessori  –  Historia Liczb, to również historia o języku i o znakach, ale tym razem mowa będzie o szczególnym, uniwersalnym języku matematyki. Historia Liczb pomaga dzieciom ujrzeć, że matematyka i jej zastosowania są sposobami komunikowania się na temat koncepcji ilościowych. Ta Wielka Lekcja ukazuje sposoby, za pomocą których ludzie wyrażali idee matematyczne. Z biegiem czasu, ze szczególnym naciskiem na rozwój systemu dziesiętnego, a później także otwierali się na korzystanie z innych systemów. 

Piąta Wielka Lekcja Montessori  zakotwicza dzieci w pracy z liczbami, traktowanej interdyscyplinarnie. Można bowiem obliczać, ile materiału zużyto na konkretny odcinek budowy Wielkiego Muru Chińskiego. Również przeliczać mile morskie na lądowe, podróżując po świecie z Magellanem.

Czas trwania: 23 minuty