Polityka prywatności

Polityka prywatności formularze Google 

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Spectrum Progress Sp Zo.o. ul. Wrocławska 25, 55-080 Mokronos Górny, NIP: 8961606819.

Ta strona informuje o naszych zasadach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych podczas korzystania formularzy Google Forms użytych w celu rejestracji na wydarzenia organizowane przez Międzynarodową Akademię Montessori.

Używamy Twoich danych do rezerwacji miejsca podczas wydarzenia oraz do wysłania ważnych informacji związanych z danym wydarzeniem. Potwierdzając pierwsze pytanie w formularzu zgadzasz się na zbieranie i wykorzystywanie informacji zgodnie z tymi zasadami. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia wydarzenia, na które są państwo zapisani.

Zbieranie informacji i użycie

Zbieramy kilka różnych typów informacji w celu rejestracji na wydarzenie oraz kontakt z Państwem tylko w sprawach związanych z danym wydarzeniem.

Rodzaje zebranych danych:

Dane osobowe
Podczas wypełnienia formularza zgłoszeniowego na wydarzenie możemy poprosić Cię o podanie pewnych danych umożliwiających identyfikację użytkownika, które mogą zostać użyte w celu skontaktowania się z Tobą lub zidentyfikowania Ciebie („Dane Osobowe”). Dane osobowe mogą obejmować, ale nie są ograniczone do:
– Adres e-mail
– Imię i nazwisko
– Pliki cookie i dane dotyczące użytkowania
– Numer telefonu

Wykorzystanie danych    

Spectrum Progress Sp Zo.o  wykorzystuje zebrane dane do :    
– Aby zarezerwować miejsce na wydarzeniu
– Aby zapewnić odpowiednie warunki podczas wydarzenia mając wiedzę o ilości zapisanych osób    
– Aby powiadomić Cię o zmianach w wydarzeniu    
Zebrane dane nie służą do celów marketingowych, nie są udostępniane innym podmiotom (poza firmą Google właściciela serwisu Formularze Google).

Transfer danych

Twoje informacje, w tym dane osobowe, mogą być przesyłane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza państwem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, gdzie prawa dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji.
Jeśli znajdujesz się poza Polską i chcesz przekazać nam informacje, pamiętaj, że przekazujemy dane, w tym dane osobowe, do Polski i tam je przetwarzamy.
Dane z formularzy Google są przesyłane na serwery firmy Google. Aby uzyskać więcej informacji na temat zasad ochrony prywatności Google, odwiedź stronę internetową Google Privacy & Terms: https://policies.google.com/privacy?hl=en  
Twoja zgoda na niniejszą Politykę prywatności, po której następuje przekazanie takich informacji, oznacza zgodę na ten transfer.
Spectrum Progress Sp. Zo.o.podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić bezpieczne przetwarzanie danych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, a żadne przekazywanie danych osobowych nie będzie miało miejsca w organizacji lub kraju, chyba że istnieją odpowiednie kontrole, w tym bezpieczeństwo twoich danych i innych danych osobowych.

Ujawnianie danych
Wymagania prawne
Spectrum Progress Sp. Zo.o. może ujawnić dane osobowe w dobrej wierze, że takie działanie jest niezbędne do:    

– Aby spełnić prawne zobowiązanie    
– Ochrona i obrona praw lub własności Spectrum Progress Sp. Zo.o.
– Aby zapobiec lub zbadać ewentualne wykroczenia w związku z Usługą    
– Aby chronić bezpieczeństwo osobiste osób zarejestrowanych na wydarzenie lub społeczeństwa    
– Aby chronić przed odpowiedzialnością prawną

Bezpieczeństwo danych
Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas ważne, ale pamiętaj, że żadna metoda transmisji przez Internet lub metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się stosować komercyjnie akceptowalne sposoby ochrony Twoich Danych Osobowych, nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa.

Dostawcy usług
Możemy zatrudnić osoby trzecie i osoby prywatne w celu obsługi rejestracji osób na wydarzeniu. Te osoby trzecie mają dostęp do Twoich Danych Osobowych wyłącznie w celu wykonania tych zadań w naszym imieniu i są zobowiązane do nieujawniania ani nie wykorzystują ich w żadnym innym celu.

Twoje uprawnienia
Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas:
1. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie);
2. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Analityka
Prywatność dzieci
Nasza usługa nie dotyczy osób w wieku poniżej 18 lat („Dzieci”).
Nie gromadzimy świadomie informacji umożliwiających identyfikację osób poniżej 18 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dzieci przekazały nam dane osobowe, skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe od dzieci bez weryfikacji zgody rodziców, podejmujemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności
Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie.
Powiadomimy Cię e-mailem i / lub wyraźnym powiadomieniem o naszej usłudze, zanim zmiana zacznie obowiązywać i zaktualizujemy „datę wejścia w życie” na początku niniejszej Polityki prywatności.
Zalecamy okresowe zapoznawanie się z niniejszą Polityką prywatności w przypadku jakichkolwiek zmian. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności obowiązują, gdy zostaną opublikowane na tej stronie.
Skontaktuj się z nami
Jeśli masz jakieś pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami:
Przez e-mail: office@ima.org.pl