Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
montessori-imi.org

Kto jest Administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych są:
SPECTRUM PROGRESS EWELINA DONATTI.
ul. Wrocławska 25, 55-080 Mokronos Górny
NIP: 8992197753, REGON: 932046584.

Administrator odpowiada za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora możesz skontaktować się:
pod adresem e-mail: office@montessori-imi.org,
listowanie pod adresem: ul. Wrocławska 25, 55-080 Mokronos Górny,
lub osobiście pod adresem: ul. Wrocławska 25, 55-080 Mokronos Górny,

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: email: office@montessori-imi.org.

Celem Polityki jest określenie działań podejmowanych w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej Administratora, na której prowadzony jest sklep internetowy prowadzony pod adresem: montessori-imi.org oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez jej użytkowników, jak i w ramach działalności zawierania i realizowania umów w kontakcie poza stroną internetową.

W razie konieczności postanowienia niniejszej Polityki mogą ulec zmianie. Zmiana zostanie zakomunikowana użytkownikom poprzez ogłoszenie nowej treści Polityki, a w przypadku bazy osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych drogą e-mailową lub podały dane e-mailowe przy realizacji umów, o zmianie zostaną one powiadomione także drogą e-mail.

Jakie jest źródło moich danych – skąd są pozyskiwane?

Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie. Przekazujesz nam swoje dane osobowe m.in. w ramach następujących czynności:

 • dokonując zakupu produktów oferowanych przez SPECTRUM PROGRESS EWELINA DONATTI za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem montessori-imi.org.
 • zapisując się na bezpłatny newsletter wysyłany przez SPECTRUM PROGRESS EWELINA DONATTI,
 • korzystając z usługi prowadzenia konta Użytkownika na stronie internetowej montessori-imi.org,
 • przy okazji rozpatrywania reklamacji, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń,
 • przy okazji dokonywania transakcji i rozwiązywania problemów technicznych,
 • w ramach telefonicznego, mailowego lub SMS-owego kontaktowania się

W jakim celu, jakie i jak długo przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Przedmiotem działalności Administratora jest sprzedaż kursów i szkoleń za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem montessori-imi.org. Dane osobowe są przetwarzane w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO. Odmienny jest również termin przechowywania danych osobowych. W celu przekazania Ci jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te informacje odnosząc się do celu przetwarzania Twoich danych osobowych.

Zakup za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem montessori-imi.org.
W tym celu dane osobowe przetwarzane są głównie po to, aby:

 1. skontaktować się z Klientem w celu poinformowania go o aktualizacjach dotyczących złożonego zamówienia lub przekazania mu informacji związanych z zamówionymi produktami czy usługami,
 2. zarządzać płatnościami za zakupione produkty, niezależnie od wybranego sposobu płatności,
 3. uruchomić niezbędne mechanizmy, w celu zapobiegania ewentualnym nadużyciom względem Klienta oraz względem nas podczas procesu zakupów,
 4. zarządzać ewentualnymi zwrotami po dokonaniu zakupu oraz aby zarządzać pytaniami o dostępność produktów, rezerwacjami produktów lub świadczeniem usług,
 5. do celów fakturowania oraz aby wystawiać paragony i faktury za zakupy dokonane za pośrednictwem sklepu Internetowego montessori-imi.org

Zakres danych. W celu skorzystania ze sklepu internetowego montessori-imi.org przetwarzane są następujące dane osobowe:

 1. w przypadku Konsumentów – adres e-mail, imię, nazwisko, adres dostawy, kraj, telefon, numer rachunku bankowego,
 2. w przypadku Przedsiębiorców – adres e-mail, imię i nazwisko osoby składającej zamówienie, adres dostawy, kraj, telefon, numer rachunku bankowego, nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, NIP, adres prowadzonej działalności gospodarczej.

Podstawa prawna. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w związku z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sklepem a Klientem.
Czas przetwarzania danych osobowych. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez czas potrzebny do zarządzania zakupem nabytych przez Ciebie produktów, w tym ewentualnymi zwrotami, skargami czy reklamacjami związanymi z określonym produktem. Dane będziemy przetwarzać najpóźniej do dnia wygaśnięcia roszczeń z tytułu zawartej umowy sprzedaży (będziemy przetwarzać dane osobowe maksymalnie przez 2 lata od dnia zawarcia umowy sprzedaży).

Zwrot towaru (odstąpienie od umowy sprzedaży).
Zakres danych. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane osobowe: adres e-mail, imię, nazwisko, adres dostawy, kraj, telefon, numer rachunku bankowego, dane z imiennej faktury VAT (jeśli była wystawiona).
Podstawa prawna. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezbędne do wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego ciążącego na nim na podstawie przepisów prawa (realizacja uprawnienia kupującego towaru na odległość do odstąpienia od umowy).
Czas przetwarzania danych osobowych. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez czas potrzebny do zarządzania zakupem nabytych przez Ciebie produktów, w tym ewentualnymi zwrotami, skargami czy reklamacjami związanymi z określonym produktem lub usługą. Dane będziemy przetwarzać najpóźniej do dnia wygaśnięcia roszczeń z tytułu zawartej umowy sprzedaży (będziemy przetwarzać dane osobowe maksymalnie przez 3 lata od dnia zawarcia umowy sprzedaży).

Reklamacja towaru zakupionego za pośrednictwem Sklepu Internetowego montessori-imi.org.
Zakres danych. W celu rozpatrzenia reklamacji Administrator przetwarza następujące dane osobowe:

 1. Konsumentów – adres e-mail, imię, nazwisko, adres dostawy, kraj telefon, numer rachunku bankowego, dane wynikające z imiennej faktury VAT,
 2. Przedsiębiorców – adres e-mail, imię i nazwisko osoby składającej zamówienie, adres dostawy, kraj, telefon, numer rachunku bankowego, dane wynikające z faktury VAT.

Podstawa prawna. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezbędne do wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego ciążącego na nim na podstawie przepisów prawa (realizacja uprawnień kupującego z tytułu rękojmi za wady towaru).
Czas przetwarzania danych osobowych. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez czas potrzebny do zarządzania zakupem nabytych przez Ciebie produktów, w tym ewentualnymi zwrotami, skargami czy reklamacjami związanymi z określonym produktem lub usługą. Dane będziemy przetwarzać najpóźniej do dnia wygaśnięcia roszczeń z tytułu zawartej umowy sprzedaży (będziemy przetwarzać dane osobowe maksymalnie przez 2 lata od dnia zawarcia umowy sprzedaży).

Prowadzenie działań marketingowych.
W tym celu dane przetwarzane są głównie po to, aby przesyłać newsletter, dotyczący naszych produktów. Prosimy pamiętać, że możesz w każdej chwili bezpłatnie zrezygnować z otrzymywania newslettera, stosując się do wskazówek zawartych w każdej korespondencji wysyłanej przez nas. Ponadto dane osobowe przetwarzane są przez nas w celu prowadzenia działań promocyjnych (na przykład, w celu przeprowadzania konkursów).
Zakres danych. W tym celu Administrator przetwarza dane osobowe obejmujące adres e-mail.
Podstawa prawna. Podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych jest udzielona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych w tym celu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Czas przetwarzania danych osobowych. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie cofniesz swojej zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych (tzw. newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dane osobowe będziemy przetwarzać maksymalnie przez 1 rok od dnia ostatniego otwarcia wiadomości e-mail.

Obsługa informatyczna.
W tym celu Twoje dane osobowe są przetwarzane głównie po to, aby zapewnić należytą obsługę informatyczną realizowanych przez nas umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem montessori-imi.org, jak również w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej montessori-imi.org , wysyłki newslettera itp.
Zakres danych: Dane wynikające z plików cookies, a także wszystkie inne dane, które przetwarzamy w związku z obsługą informatyczną Administratora (np. dane z monitoringu).
Podstawa prawna: Podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych w celach obsługi informatycznej jest nasz uzasadniony interes prawny polegający na zapewnieniu należytej obsługi Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem montessori-imi.org Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Czas przechowywania danych osobowych: Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez czas przechowywania plików cookies lub przez czas przechowywania wskazany w przypadku innych celów przetwarzania (np. w przypadku przetwarzania danych w związku z zakupem towaru, dane będziemy przetwarzać maksymalnie do dnia wygaśnięcia roszczeń z zawartej umowy.

Statystyka korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem montessori-imi.org oraz ułatwienie korzystania ze sklepu, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego serwisu.
Zakres danych. W tych celach przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Sklepie Internetowym prowadzonym pod adresem montessori-imi.org, takie jak: odwiedzane strony i podstrony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu, jak również dane dotyczące Twojej historii wyszukiwania, Twojego adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego.
Podstawa prawna. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. uzasadniony interes prawny Administratora polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług (usługi świadczone za pośrednictwem strony montessori-imi.org w tym sklepu internetowego).
Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe będziemy przechowywać przez czas przechowywania plików cookies na Twoim urządzeniu (możesz samodzielnie zmienić ustawienia przechowywania plików cookies).

Kontakt z Klientem – rozpatrywanie skargi, wniosków, zapytań.
Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać podane przez Ciebie dane osobowe, w związku ze złożonymi zapytaniami, jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług lub zakupu towaru, będących przyczyną skargi lub wniosku oraz dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku.
Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności naszych usług oraz lepszym dostosowaniu oferty do potrzeb kupujących. Ponadto nasz uzasadniony interes związany jest z budowaniem pozytywnych relacji pomiędzy Administratorem a Klientem, opartych na rzetelności i lojalności.
Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe przetwarzamy przez czas odpowiedzi na zapytanie Klienta, jego skargę lub wniosek. Następnie dane osobowe są usuwane. Najpóźniej dane są usuwane w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia skargi, wniosku lub zapytania.

Księgowość, rachunkowość.
Zakres danych. Jeśli wystawiamy fakturę VAT lub paragon imienny, jesteśmy zobligowani, przez obowiązujące przepisy prawa, do przechowywania tych dokumentów oraz przetwarzania danych osobowych w nich zawartych (obejmujących: imię, nazwisko, adres, nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, NIP, adres prowadzonej działalności gospodarczej) dla celów rachunkowych i księgowych.
Podstawa prawna. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO, czyli konieczność spełnienia przez Administratora obowiązków ciążących na niego na mocy przepisów prawa oraz art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.) lub art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.)
Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przez okres przechowywania dokumentacji księgowej, rachunkowej oraz podatkowej. Wystawione paragony imienne i faktury VAT przechowujemy do dnia wygaśnięcia zobowiązań podatkowych, czyli przez 5 lat, licząc od dnia końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń.
Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre podane przez Ciebie dane osobowe: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z naszych usług lub kupowanych towarów, wizerunek pozyskany z monitoringu, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki korzystasz z naszych usług lub kupujesz towary, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.
Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe w tym celu będziemy przechowywać do czasu wygaśnięcia roszczeń, tj. maksymalnie przez 3 lata od dnia kiedy Administrator dowiedział się o szkodzie oraz osobie zobowiązanej do jej naprawienia.

Wysyłka informacji handlowych drogą elektroniczną.
Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre podane przez Ciebie dane osobowe: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z naszych usług lub kupowanych towarów, wizerunek pozyskany w ramach poczty elektronicznej jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki korzystasz z naszych usług lub kupujesz towary, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.
Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), zgoda osoby, której dane dotyczą),
Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą. Późniejsze wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych osobowych w okresie sprzed jej wycofania.

Świadczenie usługi prowadzenia konta Użytkownika na stronie internetowej montessori-imi.org.
Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre podane przez Ciebie dane osobowe: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z naszych usług lub kupowanych towarów, wizerunek pozyskany w ramach poczty elektronicznej, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki korzystasz z naszych usług lub kupujesz towary.
Podstawa prawna. Podstawą prawną przetwarzania danych jest podjęcie działań w celu wykonania umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Czas przetwarzania danych osobowych. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez czas korzystania z usługi prowadzenia konta Użytkownika na stronie internetowej montessori-imi.org.

Zapewnienie obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych.
Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre podane przez Ciebie dane osobowe: imię, nazwisko, wizerunek pozyskany w ramach poczty elektronicznej.
Podstawa prawna. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu bezproblemowej obsługi transakcji oraz rozwiązywania problemów technicznych.
Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe w tym celu będziemy przechowywać do czasu rozwiązania problemów technicznych, w tym związanych z obsługą transakcji.

Prowadzenie badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług.
Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre podane przez Ciebie dane osobowe: imię, nazwisko, wizerunek pozyskany w ramach poczty elektronicznej, adres e-mail.
Podstawa prawna. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu odpowiedniego poziomu świadczonych usług.
Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe w tym celu będziemy przetwarzać przez okres prowadzenia badań i analiz mających na celu poprawę działania dostępnych usług.

Dane zbierane na potrzeby zatrudnienia

Zapewniamy, że wszystkie zebrane dane osobowe w związku z rekrutacją na stanowiska wskazane na stronie https://montessori-imi.org/oferty-pracy-montessori/ służą wyłącznie do realizacji i obsługi współpracy z nami i na potrzeby rekrutacji do zespołu i nie są przechowywane dłużej niż to jest konieczne ze względu na wyżej wymienione powody. Przetwarzanie danych odbywa się tu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.

Przesłane przez kandydatów do współpracy CV i dane w nim zawarte są przetwarzane i przechowywane jedynie w celu rekrutacji do naszego zespołu i wyłącznie do czasu zakończenia procesu rekrutacji. Dane są tu przetwarzane na podstawie ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.

Kandydaci do współpracy a także podmioty współpracujące mają prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest przez kandydatów na współpracowników jest dobrowolne lecz niepodanie danych uniemożliwi realizację procesu rekrutacyjnego.
Przetwarzamy wizerunek współpracownika lub kandydata na współpracownika jedynie po uzyskaniu jego uprzedniej zgody na takie działanie wskazując jednocześnie zakres przetwarzania. Przetwarzanie odbywa się tu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.

Komu przekazywane są moje dane osobowe?

Administrator Danych Osobowych, z najwyższą starannością dba o poufność Twoich danych osobowych. Z uwagi na konieczność wypełnienia zobowiązań umownych oraz zapewnienia prawidłowego wykonywania usług na rzecz naszych Klientów, dane osobowe są przekazywane wskazanym poniżej podmiotom.

Dostawcy usług

Twoje dane osobowe przekazujemy także dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu naszej działalności. Dostawcy zaopatrują Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające świadczenie usług na rzecz Klientów oraz zarządzanie organizacyjne.

I. Podmiotami dostarczającymi rozwiązania techniczne na rzecz Administratora są:

 1. podmiot świadczący usługę wysyłki newslettera – Mailchimp, którego dostawcą jest Mailchimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia, 30308,
 2. funkcjonalność służąca do budowy sklepu internetowego,
 3. operator płatności,
 4. dostawcy serwera zewnętrznego montessori-imi.org
 5. narzędzia do integracji e-commerce i zarządzania sprzedażą,

II. Administrator w ramach prowadzonej działalności gospodarczej korzysta z następujących funkcjonalności:

 1. Google Ads – system reklamowy Google pozwalający na wyświetlanie linków sponsorowanych w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google i na stronach współpracujących w ramach programu Google AdSenseGoogle Ads. Dostawcą ww. funkcjonalności jest Google LLC, z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone
 2. Google Analytics – internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów WWW, udostępniane przez firmę Google. Dostawcą ww. funkcjonalności jest Google LLC, z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone.

Organy państwowe

Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Administrator może potencjalnie przekazywać dane osobowe poza obszar Unii Europejskiej lub Europejski Obszar Gospodarczy, w szczególności przez korzystanie przez Administratora z narzędzi informatycznych, platform oraz funkcjonalności, których dostawcy mają siedzibę poza obszarem unii Europejskiej lub Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

Podanie niektórych danych jest warunkiem skorzystania z poszczególnych usług oferowanych przez Administratora (dane obligatoryjne). Nasz pracownik/współpracownik lub ewentualnie system automatycznie oznacza dane obligatoryjne. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości świadczenia przez nas określonych usług na Twoją rzecz. Poza danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Czy Administrator stosuje profilowanie?

Jako Administrator danych, możemy korzystać z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, jednakże wszelkie decyzje podejmowane na jego podstawie nie dotyczą, ani nie będą dotyczyć zawarcia lub odmowy zawarcia umowy, czy też możliwości korzystania z naszych usług elektronicznych. Efektem korzystania przez nas z profilowania może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu. Profilowanie w naszym przypadku polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na naszej stronie np. poprzez dodanie konkretnego produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego produktu, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii aktywności na stronie. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez nas jako Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.

Czy Administrator stosuje cookies?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniach końcowych użytkowników (zazwyczaj na twardym dysku komputera lub w urządzeniu mobilnym) służące do zapisywania przez przeglądarkę użytkownika określonych ustawień i danych w celu korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, zapewniając komfort podczas jej użytkowania. Przechowywanie plików „cookies” umożliwia zatem odpowiednie przygotowanie strony internetowej i oferty pod kątem preferencji użytkownika – serwer rozpoznaje go i pamięta m. in. preferencje takie jak: odwiedziny, kliknięcia, poprzednie działania.

Na stronie wykorzystywane są następujące pliki Cookies:

Plik cookie Domena Opis Typ
swpm_session montessori-imi.org Ten plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę Simple WordPress Membership Plugin. Ten plik cookie jest używany do sesji logowania członkostwa i zapewnienia dostępu do chronionych treści na stronie internetowej. Ten plik cookie przechowuje rekordy logowania, więc użytkownik nie chce autoryzować za każdym razem podczas przechodzenia do następnej strony. Wydajność
pll_language montessori-imi.org Polylang ustawia ten plik cookie, aby zapamiętać język wybrany przez użytkownika po powrocie na stronę internetową i uzyskać informacje o języku, gdy jest niedostępny w inny sposób. Funkcjonalny
cookielawinfo-checkbox-necessary montessori-imi.org Ustawiony przez wtyczkę GDPR Cookie Consent, ten plik cookie rejestruje zgodę użytkownika na pliki cookie w kategorii „Niezbędne”. Niezbędny
cookielawinfo-checkbox-non-necessary montessori-imi.org Ustawiony przez wtyczkę GDPR Cookie Consent, ten plik cookie rejestruje zgodę użytkownika na pliki cookie w kategorii „Niezbędne”. Niezbędny
_ga_* montessori-imi.org Google Analytics ustawia ten plik cookie w celu przechowywania i liczenia odsłon. Analityka
_ga  montessori-imi.org Google Analytics ustawia ten plik cookie w celu obliczania danych odwiedzających, sesji i kampanii oraz śledzenia korzystania z witryny na potrzeby raportu analitycznego witryny. Plik cookie przechowuje informacje anonimowo i przypisuje losowo wygenerowany numer w celu rozpoznania unikalnych odwiedzających. Analityka

 

„Cookies” zawierają w szczególności nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową.

Pliki „cookies” używane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych,
 2. tworzenia anonimowych statystyk, które poprzez pomoc w ustaleniu w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych umożliwiają ulepszanie ich struktur i zawartości,
 3. dostarczania użytkownikom witryny treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.

Pliki „cookies” nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana jego tożsamość.

Zasadniczy podział plików „cookies” stanowi ich rozróżnienie na:

 1. Pliki „cookies” o charakterze niezbędnym – są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej lub funkcjonalności z których użytkownik chce skorzystać, gdyż bez nich nie moglibyśmy świadczyć wielu usług, które oferujemy. Niektóre z nich zapewniają także bezpieczeństwo usług świadczonych przez nas drogą elektroniczną.
 2. Pliki „cookies” o charakterze funkcjonalnym – są ważne dla działania strony internetowej ze względu na fakt, że:
  – służą wzbogaceniu funkcjonalności stron internetowych; bez nich strona internetowa będzie działała poprawnie, jednak nie będzie dostosowana do preferencji użytkownika,
  – służą zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalności stron internetowych; bez nich może obniżyć się poziom funkcjonalności strony internetowej, ale ich brak nie powinien uniemożliwić zupełnego korzystania z niej,
  – służą większości funkcjonalności stron internetowych; ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo.
 3. Pliki „cookies” o charakterze biznesowym – umożliwiają realizację modelu biznesowego w oparciu, o który udostępniona jest strona internetowa; ich zablokowanie nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności, ale może obniżyć poziom świadczenia usługi ze względu na brak możliwości realizacji przez właściciela strony internetowej przychodów subsydiujących jej działanie. Do tej kategorii należą np. „cookies” reklamowe.
 4. Pliki „cookies” służące konfiguracji stron internetowych – umożliwiają ustawienia funkcji i usług na stronach internetowych.
 5. Pliki „cookies” służące bezpieczeństwu i niezawodności stron internetowych – umożliwiają weryfikację autentyczności oraz optymalizację wydajności stron internetowych.
 6. Pliki „cookies” służące uwierzytelnianiu – umożliwiają informowanie, gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu strona internetowa może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje.
 7. Pliki „cookies” badające stan sesji – umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają ze strony internetowej. Mogą one dotyczyć najczęściej odwiedzanych stron lub ewentualnych komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych stronach. Pliki „cookies” służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron.
 8. Pliki „cookies” badające procesy zachodzące na stronie – umożliwiają sprawne działanie strony internetowej oraz dostępnych na niej funkcji.
 9. Pliki „cookies” obsługujące reklamy – umożliwiają wyświetlanie reklam, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a jednocześnie bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców; pliki „cookie” mogą być też używane do personalizowania reklamy, a także do wyświetlania reklam poza stronami internetowymi.
 10. Pliki „cookies” uzyskujące dostęp do lokalizacji – umożliwiają dostosowanie wyświetlanych informacji do lokalizacji użytkownika.
 11. Pliki „cookies” prowadzące analizy, badania czy audyt oglądalności – umożliwiają właścicielowi stron internetowych lepiej zrozumieć preferencje ich użytkowników i poprzez analizę ulepszać i rozwijać produkty i usługi. Zazwyczaj właściciel strony internetowej lub firma badawcza zbiera anonimowo informacje i przetwarza dane na temat trendów, bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych użytkowników.
 12. Pliki „cookies” nieszkodliwe – obejmuje cookies niezbędne do poprawnego działania strony internetowej oraz potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności strony internetowej, jednak ich działanie nie ma nic wspólnego ze śledzeniem użytkownika
 13. Pliki „cookies” badające – wykorzystywane do śledzenia użytkowników, jednak nie obejmują informacji pozwalających (bez innych danych) zidentyfikować konkretnego użytkownika.

Stosowanie plików „cookies” w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika nie oznacza co do zasady gromadzenia żadnych informacji pozwalających na identyfikację użytkownika, chociaż informacje te mogą mieć niekiedy charakter danych osobowych to jest danych umożliwiających przypisanie pewnych zachowań konkretnemu użytkownikowi. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Pliki cookies wykorzystywane przez niniejszą stronę nie są szkodliwe ani dla użytkownika ani dla urządzenia końcowego przez niego wykorzystywanego, dlatego w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu zalecane jest niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików „cookies” i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik w każdej chwili może zmienić sposób korzystania z plików „cookies” przez przeglądarkę. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki. Sposób dokonania zmiany ustawień różni się w zależności od używanego oprogramowania (przeglądarki internetowej). Odpowiednie wskazówki znajdziesz na podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz.

Pliki „cookies” używane są także do ułatwienia logowania się do konta użytkownika, w tym za pośrednictwem mediów społecznościowych, oraz umożliwiania przechodzenia między podstronami na stronach internetowych bez konieczności ponownego logowania się na każdej podstronie. Równocześnie pliki „cookies” wykorzystywane są do zabezpieczenia stron internetowych, np. uniemożliwienia dostępu osobom nieuprawnionym.

W ramach technologii cookies Administrator może stosować piksele śledzące lub czyste pliki GIF w celu gromadzenia informacji na temat sposobu korzystania z jego usług przez użytkownika oraz jego reakcji na wiadomości marketingowe przesyłane pocztą elektroniczną. Piksel to kod oprogramowania, pozwalający na osadzenie na stronie obiektu, zazwyczaj obrazka wielkości piksela, który daje możliwość śledzenia zachowania użytkowników na stronach internetowych, na których go rozmieszczono. Po wyrażeniu odpowiedniej zgody przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem przechowującym piksela, dlatego przetwarzanie danych gromadzonych przez piksel odbywa się w ramach polityki ochrony danych partnera, który ww. serwerem administruje.

Administrator może stosować internetowe pliki dziennika (które zawierają dane techniczne, takie jak adres IP użytkownika) w celu monitorowania ruchu w obrębie jego usług, rozwiązywania problemów technicznych, wykrywania oszustw i przeciwdziałania im oraz egzekwowania postanowień Umowy użytkownika.

Administrator informuje, że strona nie reaguje na sygnały typu DNT (ang. Do Not Track), natomiast użytkownik może wyłączyć określone formy śledzenia w sieci, w tym niektóre dane analityczne i spersonalizowane reklamy, poprzez zmianę ustawień plików cookie w swojej przeglądarce lub za pomocą naszych narzędzi do wyrażania zgody na stosowanie plików cookie (jeżeli dotyczy).

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

 1. Google Chrome
 2. Mozilla Firefox
 3. Microsoft Edge
 4. Opera
 5. Safari macOS
 6. Safari iOS/iPad OS

Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym powinny znajdować się w instrukcji obsługi danego urządzenia mobilnego.

Jakie mam prawa?

Administrator, w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, zapewnia realizację Twoich praw związanych przetwarzaniem danych osobowych, opisanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na:

 1. pod adresem e-mail: office@montessori-imi.org
 2. listowanie pod adresem: ul. Wrocławska 25, 55-080 Mokronos Górny,

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo do:

 1. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 2. złożenia sprzeciwu wobec wykorzystania danych,
 3. żądania usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 5. dostępu do danych,
 6. żądania sprostowania danych,
 7. przenoszenia danych do innego administratora.

W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie?

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Prawo do złożenia skargi

Jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych. Skargę można składać Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych.