Wniosek o certyfikację placówki

International Montessori Institute dba o najwyższe standardy. Podczas gdy każda szkoła członkowska IMI działa niezależnie od naszej organizacji, przystępując do niej, staje się częścią większej społeczności Montessori i może korzystać z oferowanych przez nas usług. Każda szkoła członkowska jest jedyna w swoim rodzaju i różni się od innych, od poziomów programowych, po ofertę programową i pozaszkolną, i nie tylko.

Jakość szkoły

International Montessori Institute uznaje 4 komponenty jako niezbędne elementy w programach jakościowych:

 • odpowiednio przeszkoleni nauczyciele Montessori,
 • wielorocznikowe klasy,
 • posiadanie materiałów Montessori
 • nieprzerwana praca własna

Szkoły członkowskie, które uzyskały akredytację IMI – najwyższy poziom uznania dla szkoły Montessori – włączają te podstawowe cechy i spełniają standard doskonałości uznawany przez nauczycieli na całym świecie.
Ponadto, szkoły członkowskie, które uczestniczą w naszej Ścieżce Ciągłego Doskonalenia Szkół – co skutkuje uzyskaniem certyfikacji – wykazują zaangażowanie w spełnianie i utrzymywanie standardów jakości.

Ścieżka Ciągłego Doskonalenia Szkół IMI wspiera szkoły w ich stałym zaangażowaniu w dostarczanie i utrzymanie wysokiej jakości programów Montessori. Zachęcamy wszystkie szkoły członkowskie do uczestnictwa i zapewnienia im usług coachingowych oraz innych cennych zasobów, które pomogą im w ich podróży. Szkoły uczestniczące w Ścieżce Doskonalenia mają pieczęć wskazującą ich stopień zaawansowania w naszym Lokalizatorze Szkół.

Ścieżka ma 10 kroków:
Krok 1 to punkt wejścia dla każdej szkoły członkowskiej, która zdecyduje się na uczestnictwo.
Krok 2 – 6 potwierdza, że szkoła włącza do swoich programów podstawowe komponenty Montessori.
Kroki 7 – 9 wskazują, że szkoła spełnia standardy edukacyjne i instytucjonalne.
Krok 10 to akredytacja IMI – najwyższy poziom uznania dla szkoły Montessori.

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat każdego poziomu zaawansowania złóż wniosek o certyfikacje placówki.

 

  Nazwa i adres placówki:


  Opłata za wniosek
  500 pln

  Do zapłaty: 500 pln