Free the child’s potential
and you will transform him into the world.
Maria Montessori

International Montessori Institute

Pierwsza międzynarodowa organizacja Montessori w Polsce.

Nasza działalność obejmuje:

 • Promowanie światowego pokoju, rozwoju społecznego i praw człowieka poprzez stosowanie metody Montessori.
 • Współpracę z organizacjami stowarzyszonymi z IMI, jak również organizacjami pokrewnymi, które wraz z nami podzielają szczytny cel służby dzieciom.
 • Wspieranie naszej międzynarodowej organizacji.
 • Wspieranie szkół i przedszkoli Montessori poprzez program Akredytacji i Konsultacji Placówek.
 • Zwiększanie zrozumienia zasad i praktyk pedagogicznych Montessori we współpracy z rodzinami i społecznościami.
 • Promowanie rozwoju szkoleń dla rodziców, nauczycieli i specjalistów w celu zwiększenia dostępności edukacji Montessori.

 

 • Promowanie szkoleń dla rodziców, specjalistów i nauczycieli.
 • Zapewnianie możliwości rozwoju poprzez organizowanie międzynarodowych i krajowych konferencji, warsztatów i webinariów.
 • Zapewnianie możliwości zaangażowania zainteresowanych osób poprzez członkostwo i fora dyskusyjne.
 • Docenienie wartości edukacji Montessori poprzez wspieranie badań naukowych.
 • Wzmacnianie pozycji nauczycieli i społeczności dzięki edukacji Montessori, pomagając dzieciom rozwijać ich potencjał, by stały się naprawdę zdolnymi jednostkami, które zmieniają świat.
Sklep online
Sprawdź ofertę naszych
e-booków i webinarów
Sklep on-line