3-6 lat
Kurs wczesnego dzieciństwa

Cele kursu:

Podczas szkolenia zgłębisz pedagogikę Marii Montessori, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej.
Poznasz także aktualne podejście medyczne i psychologiczne, istotne z punktu widzenia rozwoju dziecka w okresie wczesnodziecięcym.
Możesz wziąć udział w całym kursie lub wybrać bloki tematyczne, które są dla Ciebie najistotniejsze.

Wybierz ten kurs, jeśli jesteś:

 • Nauczycielem szukającym całościowej wiedzy z zakresu metody Montessori w nauczaniu przedszkolnym,
 • nauczycielem chcącym dokształcić się w wybranych dziedzinach pedagogiki Montessori,
 • rodzicem pragnącym pogłębić wiedzę dotyczącą rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym,
 • rodzicem dzieci w edukacji domowej, chcącym wykorzystywać metodę Montessori w całości lub w wybranych zakresach, np. matematyki czy muzyki.
 • osobą, która dba o samorozwój i chce wzbogacić swój warsztat pedagogiczny.

Program:

Program kursu jest bogaty i szeroki, dzięki czemu podczas jednego kursu zdobędziesz komplementarną wiedzę i umiejętności w zakresie pedagogiki Montessori.
Obejmuje 14 bloków kursowych:

 • Matematyka
 • Język
 • Życie praktyczne
 • Sensoryka
 • Nauka i kultura
 • Filozofia Montessori
 • Muzyka Montessori Mozarts
 • Sztuka
 • Obserwacja
 • Psychologia rozwojowa
 • Zarządzanie klasą Montessori
 • Pozytywna dyscyplina
 • Edukacja specjalna
 • Ogród Montessori

Bloki prowadzą doświadczeni wykładowcy – praktycy wykorzystujący metodę Montessori w swojej pracy od wielu lat. Dzięki temu poznasz metodę Montessori nie tylko od strony teoretycznej, ale także praktycznej. Cały kurs wczesnego dzieciństwa to niemal 300 godzin zajęć i 160 godzin praktyk.

Chcesz dowiedzieć się więcej o przedmiotach? Pobierz naszą broszurę, gdzie znajdziesz więcej informacji.

Kwalifikacje:

Aby otrzymać dyplom potwierdzający ukończenie kursu, powinieneś wziąć udział w co najmniej 90% zajęć, a także uzyskać pozytywne wyniki na końcowych egzaminach – teoretycznym i praktycznym.

Miejsce:

Kurs jest stacjonarny.
Zajęcia odbywają się w siedzibie International Montessori Institute: ul. Wrocławska 25, Mokronos Górny.

Czas trwania:

Kwiecień-listopad 2022. Aby zobaczyć harmonogram zajęć, sprawdź kalendarz kursu.

Broszura informacyjna

  Jesteś zainteresowany kursem?
  Zarejestruj się - wypełnij formularz

  Zobacz również